Các thông số quyết định tỉ lệ pha nước và độ dính của keo: Độ nhớt và hàm lượng rắn.

1. Độ nhớt (viscosity) là gì ? Độ nhớt là độ đặc của keo, được đánh giá bằng máy đo độ nhớt (thường là máy của Brookfield Mỹ).
may do do dinh cua keo

Tính chảy được của keo: sự chảy của keo khi bạn lấy một ít keo và nghiêng rót từ từ xuống nếu keo chảy thành dòng thì keo này có tính chảy được. Bạn thường hay nhẫm lẫn khi nói rằng keo không chảy được là keo đặc. Nếu keo có tính chảy sẽ giúp cho bạn dễ dàng pha keo, lúc pha keo không bị vón cục. Độ nhớt càng cao sẽ quyết định cho bạn pha nước nhiều hay ích.

2. Hàm lượng rắn của keo (solid) là thành phần chính của keo quyết định tỉ lệ pha nước và độ dính của keo. Hàm lượng rắn được đo ở một nhiệt độ cố định (Ví dụ: 120oC) trong một thời gian nhất định (Ví dụ: 25 phút) trong tủ sấy hút chân không hoặc có hoàn lưu. Hàm lượng rắn càng cao sẽ quyết định cho bạn pha nước nhiều hay ích.

tu say keo loctite

Hai yếu tố quyết định tỉ lệ pha nước của keo là độ nhớt và hàm lượng rắn.

* Với khách hàng mua keo về sử dụng, làm sao bạn biết keo đặc hay keo lỏng, hàm lượng rắn cao hay thấp? Khi bạn không có phương tiện đo các thông số của keo?

Bạn chỉ có thể kiểm tra độ đặc hay lỏng của keo qua tỉ lệ pha nước. Bạn hãy cân keo bạn đang sử dụng và cân lượng nước pha vào bạn sẽ thấy kết quả keo bạn đang sử dụng và sản phẩm của chúng tôi.

Ví dụ: bạn cân 10 kg (10 ca) keo với keo hiện hữu bạn pha được bao nhiêu kg nước (hay ca nước). Với cùng loại giấy, phong màu tỉ lệ pha nước đó bạn có cán màng hoặc bồi giấy,…với keo Hiệp Nhất được không hay bạn phải pha thêm nước vì keo quá đặc bạn chạy không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *