Các thông số quyết định tỉ lệ pha nước và độ dính của keo: Độ nhớt và hàm lượng rắn.

All posts by infoweb

Các thông số quyết định tỉ lệ pha nước và độ dính của keo: Độ nhớt và hàm lượng rắn.

1. Độ nhớt (viscosity) là gì ? Độ nhớt là độ đặc của keo, được đánh giá bằng máy đo độ nhớt (thường là máy của Brookfield Mỹ). Tính chảy được của keo: sự chảy của keo khi bạn lấy một ít keo và nghiêng rót từ từ xuống nếu keo chảy thành dòng thì keo này có tính .

Call Now